Už našim prapredkom z doby bronzovej sa v lokalite Dúbrava natoľko páčilo, že si ju zvolili za svoje bývanie. Celý Vyšný Kubín je z archeologického hľadiska výnimočnou lokalitou. V blízkosti sa nachádzajú významné náleziská ako napríklad Hradiská Ostrá a Tupá skala, ktoré boli osídlené už v praveku. Celý náš projekt sme preto dôsledne preskúmali, pričom sa predpokladal aj nález malého opevnenia. Tento nález sa nepotvrdil, avšak pri výskume sme našli osídlenie z mladšej doby bronzovej. Boli zistené sídliskové nálezy z obdobia lužickej kultúry ako črepy z nádob, kolové jamky a odpadové jamy.