Cena pozemkov zahŕňa kompletné vybudovanie inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia, elektro - VN a NN rozvody,
pripojenie lokality na optický internet) a vybudovanie asfaltových prístupových komunikácií.

obr0

číslo

dostupnosť

pozemok KN C

rozloha m2

cena m2

cena*  
1 voľný
569/200 904 100,00 € 100 000,00€  VIAC
2 voľný 569/199 943 100,00 € 104 000,00€ VIAC
3 voľný 569/201 1446 100,00 € 154 500 ,00€ VIAC
4 voľný 569/198 998 100,00 €  110 000,00€  VIAC
5 voľný 569/197 1141 100,00 €  124 000,00€  VIAC
6 voľný 569/190 1103 100,00 €  120 000,00€  VIAC
7 predaný
569/189 1089      
8 predaný 569/188 1045      
9 voľný 569/187 989 100,00 €  108 500,00€  VIAC
10 voľný 569/186 867 100,00 €  96 500,00€  VIAC
11 voľný 569/185 854 100,00 €  95 000,00€  VIAC
12 voľný 569/184 868 100,00 € 96 500 ,00€  VIAC
13 voľný 569/183 903 100,00 €  100 000,00€  VIAC
14 voľný 569/179,181 844 100,00 €  94 000,00€  VIAC
15 predaný 569/178,176 777      
16 voľný 569/173,175 933 100,00 €  103 000,00€  VIAC
17 voľný 569/170,172 1145 100,00 €  124 000,00€  VIAC
18 voľný 569/141,142,143 758 100,00 €  85 500,00€  VIAC
19 voľný 569/140 818 100,00 € 91 500,00€  VIAC
20 voľný 569/139 885 100,00 € 98 000,00€  VIAC
21 voľný 569/138 1298 100,00 €  139 500,00€  VIAC
22 voľný 569/132 1828 100,00 €  192 500,00€  VIAC
23 voľný 569/131 1051 100,00 € 115 000,00€  VIAC
24 voľný 569/130 1085 100,00 €  118 000,00€  VIAC
25 voľný 569/129 1118 100,00 € 121 500,00€  VIAC
26 voľný 569/128 911 100,00 €  101 000,00€  VIAC
27 voľný 569/127 1601 100,00 €  170 000,00€  VIAC
28 rezervovaný
569/144 1257      
29 rezervovaný 569/145 964      
30 voľný 569/146 874 100,00 €  97 000,00€  VIAC
31 voľný 569/147 824 100,00 € 92 000,00€  VIAC
32 voľný 569/148 1037 100,00 €  113 500,00€  VIAC
33 voľný 569/149 1021 100,00 €  112 000,00€  VIAC
34 voľný
569/150 901 100,00€  100 000,00€  VIAC
35 voľný 569/151 938 100,00 €  103 500,00€  VIAC
36 voľný 569/152 969 100,00 €  106 500,00€  VIAC
37 voľný 569/153 992 100,00 €  109 000,00€  VIAC
38 predaný 569/154 973      
39 voľný 569/155 938 100,00 €  103 500,00€  VIAC
40 predaný 569/156 933      
41 rezervovaný 569/157 876      
42 predaný 569/158 875      
43 predaný 569/159 877      
44 voľný 569/160 855 100,00 € 95 000,00€  VIAC
45 voľný 569/161 851 100,00 €  95 000,00€  VIAC
46 voľný 569/162 847 100,00 €  94 500,00€  VIAC
47 voľný 569/163 901 100,00 €  100 000,00€  VIAC
48 voľný 569/164 871 100,00 €  97 000,00€  VIAC
49 voľný 569/165 788 100,00 €  88 500,00€  VIAC
50 voľný 569/166 810 100,00 € 90 500,00€  VIAC
51 voľný 569/167 856 100,00 €  95 500,00€  VIAC
52 voľný 569/168 870 100,00 € 96 500,00€  VIAC
53 voľný 572/41 897 100,00 €  99 500,00€  VIAC
54 voľný 572/40 967 100,00 € 106 500,00€  VIAC
55 rezervovaný 569/263 812      
56 voľný 569/262 826 100,00 € 92 500,00€  VIAC
57 voľný 569/261 873 100,00 €  97 000,00€  VIAC
58 voľný 569/260 836 100,00 €  93 500,00€  VIAC
59 voľný 569/259 811 100,00 €  91 000,00€  VIAC
60 voľný 569/258 895 100,00 € 99 000,00€  VIAC
61 voľný 569/257 892 100,00 €  99 000,00€  VIAC
62 voľný 569/256 945 100,00 €  104 000,00€  VIAC
63 voľný 569/254 866 100,00 €  96 500,00€  VIAC
64 voľný 569/255 824 100,00 € 92 000,00€  VIAC
65 voľný 569/253 754 100,00 €  85 000,00€  VIAC
66 voľný 569/252 732 100,00 €  83 000,00€  VIAC
67 voľný 569/251 793 100,00 € 89 000,00€  VIAC
68 voľný 569/250 1036 100,00 €  113 500,00€  VIAC
69 voľný 569/249 949 100,00 €  104 500,00€  VIAC
70 voľný 569/248 1425 100,00 €  152 000,00€  VIAC
71 voľný 569/247 1181 100,00 € 128 000,00€  VIAC
72 voľný 574/33 1071 100,00 € 117 000,00€  VIAC
73 voľný 574/32 884 100,00 € 98 000,00€  VIAC
74 voľný 569/246 901 100,00 €  100 000,00€  VIAC
75 voľný 569/245 910 100,00 €  100 500,00€  VIAC
76 voľný 569/244 864 100,00 €  96 000,00€  VIAC
77 voľný 569/243 904 100,00 €  100 000,00€  VIAC
78 rezervovaný 569/242 998      
79 voľný 569/241 855 80,00 € 78 000,00€  VIAC
80 predaný 569/240 940      
81 voľný 569/239 874 80,00 €  79 500,00€  VIAC
82 voľný 569/238 936 80,00 € 85 500,00€  VIAC
83 voľný 569/237 924 80,00 €  83 500,00€  VIAC
84 voľný 569/236 835 80,00 €  76 500,00€  VIAC
85 voľný 569/235 835 80,00 €  76 500,00€  VIAC
86 voľný 569/234 818 80,00 €  75 000,00€  VIAC
87 predaný 574/41 822      
88 voľný 574/42 911 80,00 €  82 500,00€  VIAC
89 voľný 574/43 798 80,00 €  73 500,00€  VIAC
90 predaný 574/44 750      
91 rezervovaný 574/45 753      
92 voľný 574/83 1144 80,00 €  101 000,00€  VIAC
93 voľný 574/82 1280 80,00 €  112 000,00€  VIAC
94 voľný 574/34 1302 80,00 € 114 000,00€  VIAC
95 voľný 573/41 709 160,00 €  123 000,00€  VIAC
96 voľný 573/42 828 160,00 € 142 000,00€  VIAC
97 voľný 573/43 877 160,00 €  150 000,00€  VIAC
98 voľný 573/44 868 160,00 €  148 500,00€  VIAC
99 voľný 573/45 849 200,00 €  179 500,00€  VIAC
100 voľný 573/46 809 200,00 €  171 500,00€  VIAC
101 voľný 573/47 777 200,00 €  165 000,00€  VIAC
102 rezervovaný 573/48 930      
103 rezervovaný 573/49 921      
104 voľný 573/50 806 200,00 €  171 000,00€  VIAC
105 voľný 573/51 862 200,00 €  182 000,00€  VIAC
106 voľný 573/52 944 200,00 €  198 500,00€  VIAC
107 rezervovaný 573/53 978      
108 rezervovaný 573/54 960      
109 voľný 573/55 834 160,00 € 143 000,00€  VIAC
110 voľný 573/56 710 160,00 €  123 500,00€ VIAC 
111 voľný 573/40 924 160,00 € 157 500,00€  VIAC
112 voľný 573/39 915 160,00 €  156 000,00€  VIAC
113 voľný 573/38 988 160,00 €  168 000,00€  VIAC
114 voľný 573/37 1034 160,00 €  175 000,00€  VIAC
115 voľný 573/36 1142 160,00 €  192 500,00€  VIAC
116 voľný 573/35 1296 160,00 € 217 000,00€  VIAC
117 voľný 573/34 1279 160,00 €  214 500,00€  VIAC
118  voľný 573/33 1129 160,00 €  190 500,00€  VIAC
119 voľný 573/32 1063 160,00 €  180 000,00€  VIAC
120 voľný 573/66 891 160,00 € 152 500,00€  VIAC
121 voľný 573/65 913 160,00 €  156 000,00€  VIAC
122 voľný 573/64 793 160,00 € 136 500,00€  VIAC
123 voľný 573/63 707 160,00 €  123 000,00€  VIAC
124 voľný 573/62 793 160,00 €  136 500,00€  VIAC
125 voľný 573/61 854 160,00 €  146 500,00€  VIAC
126 voľný 573/60 886 160,00 €  151 500,00€  VIAC
127 voľný 573/59 841 160,00 € 144 500,00€  VIAC
128 voľný 573/58 758 160,00 €  131 000,00€  VIAC
129 voľný 573/57 1112 160,00 €  187 500,00€  VIAC
130 voľný 569/202 1353 100,00 € 145 000,00€  VIAC
131 voľný 569/203,465/67 1066 100,00 € 116 500,00€  VIAC
132 voľný 569/204, 465/55 1063 100,00 €  116 000,00€  VIAC
133 voľný 569/205, 465/60 1098 100,00 € 119 500,00€  VIAC
134 voľný 569/206, 465/59 1238 100,00 €  133 500,00€  VIAC
135 voľný 569/207 932 100,00 €  103 000,00€  VIAC
136 voľný 569/208, 465/58 1181 100,00 €  128 000,00€  VIAC
137 voľný 569/209, 564[57 1186 100,00 €  128 500,00€  VIAC
138 voľný 569/210, 465/56 814 100,00 €  91 000,00€  VIAC
139 voľný 569/214 938 100,00 € 103 500,00€  VIAC
140 voľný 569/215 1276 100,00 € 137 500,00€  VIAC
141 voľný 569/216 918 100,00 €  101 500,00€  VIAC
142 voľný 569/217 1032 100,00 €  113 000,00€  VIAC
143 voľný 569/218 1197 100,00 €  129 500,00€  VIAC
144 voľný 569/220 1308 100,00 €  140 500,00€  VIAC
145 voľný 569/221 1089 100,00 €  118 500,00€  VIAC
146 voľný 569/222 1109 100,00 €  120 500,00€  VIAC
147 voľný 569/223 1009 100,00 €  110 500,00€  VIAC
148 voľný 569/224 1072 100,00 €  117 000,00€  VIAC
149 voľný 569/225 1136 100,00 €  123 500,00€  VIAC
150 voľný 569/226 1322 100,00 €  142 000,00€  VIAC
151 voľný 569/227 1485 80,00 €  128 500,00€  VIAC
152 voľný 569/228 1232 80,00 €  108 500,00€  VIAC
153 voľný 569/229 1313 80,00 €  115 000,00€  VIAC
154 voľný 569/230 1098 80,00 €  97 500,00€  VIAC
155 voľný 569/231 968 80,00 €  87 000,00€  VIAC
156 voľný 569/232 1066 80,00 € 95 000,00€  VIAC
157 voľný 569/233 1111 80,00 €  98 500,00€  VIAC
158 voľný 574/40 1086 80,00 €  96 500,00€  VIAC
159 voľný 574/39 1044 80,00 € 93 000,00€  VIAC
160 voľný 574/38 961 80,00 € 86 500,00€  VIAC
161 voľný 574/37 964 80,00 €  87 000,00€  VIAC
162 voľný 574/36 1202 80,00 €  106 000,00€  VIAC
163 voľný 574/35 1320 80,00 € 115 500,00€  VIAC
164 voľný 574/85 930 80,00 €  84 000,00€  VIAC
165 voľný 569/219 1136 80,00 €  100 500,00€  VIAC

 

*Cena za podiel na ceste - 9476 €