Priebeh výstavby

Svahovitý terén, v ktorom sa pozemky nachádzajú, poskytuje úžasné výhľady a dokonalé prostredie na bývanie. Zároveň sa však jedná o terén technicky náročný na výstavbu, preto kladieme absolútny dôraz na zabezpečenie plného komfortu a bezpečnosti budúcich majiteľov. Z tohto dôvodu sme celé územie dôsledne prevŕtali prieskumnými vrtmi.

Výsledky nám napovedia, v ktorých častiach budú použité stabilizačné oporné múry, kde a či bude potrebné použiť technológiu pilotáže a akým spôsobom bude uložená prístupová komunikácia. Ide o nemalé investičné náklady, ktoré sme však pripravení vynaložiť.

Už našim prapredkom z doby bronzovej sa v lokalite Dúbrava natoľko páčilo, že si ju zvolili za svoje bývanie. Celý Vyšný Kubín je z archeologického hľadiska výnimočnou lokalitou. V blízkosti sa nachádzajú významné náleziská ako napríklad Hradiská Ostrá a Tupá skala, ktoré boli osídlené už v praveku. Celý náš projekt sme preto dôsledne preskúmali, pričom sa predpokladal aj nález malého opevnenia. Tento nález sa nepotvrdil, avšak pri výskume sme našli osídlenie z mladšej doby bronzovej. Boli zistené sídliskové nálezy z obdobia lužickej kultúry ako črepy z nádob, kolové jamky a odpadové jamy.