Svahovitý terén, v ktorom sa pozemky nachádzajú, poskytuje úžasné výhľady a dokonalé prostredie na bývanie. Zároveň sa však jedná o terén technicky náročný na výstavbu, preto kladieme absolútny dôraz na zabezpečenie plného komfortu a bezpečnosti budúcich majiteľov. Z tohto dôvodu sme celé územie dôsledne prevŕtali prieskumnými vrtmi.

Výsledky nám napovedia, v ktorých častiach budú použité stabilizačné oporné múry, kde a či bude potrebné použiť technológiu pilotáže a akým spôsobom bude uložená prístupová komunikácia. Ide o nemalé investičné náklady, ktoré sme však pripravení vynaložiť.